Därför är det viktigt med revision

Allt företagande innefattar ett visst mått av risktagande. Men med en extern revision minskar du riskerna och kan känna dig trygg med att din ekonomi och dina affärer är på banan.

En extern professionell och högkvalitativ revision innebär att en auktoriserad revisor granskar företagets verksamhet och redovisning för att upptäcka oegentligheter eller risker. Det här är en kontroll som innebär att du som företagare minimerar risken för obehagliga överraskningar. Som företagare innebär en extern revisor större möjligheter att fokusera på kärnverksamheten i företaget.

Fördelar med revision

revisionDet är många som tänker att en revisor bara granskar att budgeten är i balans och att den ekonomiska redovisningen är korrekt. Men en revision är betydligt mer än så och att anlita en extern revisor har många fördelar även för mindre företag:

  • En extern revisor kan hjälpa till att upptäcka problem eller risker som finns i företaget. Revisorn kan också föreslå åtgärder som minimerar riskerna och ge möjligheter att åtgärda små problem innan de blir stora.
  • En revisor med branscherfarenhet kan ge ovärderlig input som hjälper företaget att utvecklas och bli mer lönsamt.
  • Vid en revision gör en extern part en oberoende granskning av företagets ekonomi och verksamhet, vilket skapar större trovärdighet mot kunder, investerare och leverantörer. Det är en kvalitetsstämpel att ha med en extern revision som bestyrker bolagets årsredovisning.

Utnyttja möjligheterna med extern revision

Målet med en extern revision är alltid att företagets ledningsgrupp, styrelse och vd ska få en användbar granskning av den egna verksamheten. De rekommendationer och förslag på åtgärder som revisorn föreslår kan hjälpa företaget att prioritera rätt i den löpande verksamheten. Det här är en förutsättning för att företaget ska kunna växa och bli mer lönsamt.

Som företagare är det bra att ha en långsiktig relation med din externa revisor. På det här sättet kan revisionen verkligen komma till nytta då revisorn har stor insyn i företagets verksamhet och utveckling. Istället för att se revisionen som ett nödvändigt ont bör den betraktas som en viktig del av företagets strategiska kvalitetsarbete och en möjlighet att utveckla verksamheten så att den blir både mer effektiv och lönsam.