Ny teknik för merförsäljning och nya kunder

Att sälja är en konst som få behärskar men de flesta kan lära sig. Ditt företag kan skapa ännu bättre förutsättningar för detta genom att använda er av den senaste tekniken. Läs mer om hur Upsale kan effektivisera era affärer och skapa merförsäljning.

Att skapa affärsmöjligheter handlar i första hand om att ha ett duktigt och offensivt säljteam. Med nya datadrivna lösningar kan säljteamet dock få leads av högre kvalitet än någonsin tidigare. Ditt företag kan skapa smartare merförsäljning med Upsales lösningar, datalösningar avsedda både att sälja mer till redan befintliga kunder – och för att skapa nya.

Vässa säljarnas förmågor

säljareUpsales datadrivna tjänster är till stor hjälp för att öka omsättningen. De förändrar dock inte det grundläggande faktumet att företagets säljare gärna får prestera på toppen av sina förmågor. En bra säljare besitter egenskaper som förmågan att lyssna, tar alltid fasta på tidigare erfarenheter och försöker lära sig av dem och lär sig allt som finns att kunna om produkterna hen säljer. I ett säljteam är det också bra om det ingår människor med olika erfarenheter och perspektiv för att svara mot olika kunder.

Lär av de bästa

Andreas Löwgren är en säljare som fått pris för sina säljförmågor. Till Resumé säger han att hans säljteknik består av två delar: han lyssnar först på kunden för att samla in information. Information som han sedan använder när han argumenterar i syfte att övertyga kunden. Tidningen Privata Affärer understryker att de bästa säljarna sätter kundnyttan i fokus. Det vill säga att företaget säljer bäst om det säljer produkter som kunderna faktiskt behöver. Det är där Upsales tjänster kommer in i bilden, de kan nämligen hjälpa till att identifiera vilka kundernas behov är.

Datadriven merförsäljning och nya kunder

Upsale erbjuder en serie datadrivna tjänster som skapar nya affärsmöjligheter för ditt företag. Det handlar dels om att identifiera behov hos existerande kunder, men också om att hitta nya kunder baserat på variabler som matchar de som finns i ditt befintliga kundunderlag. Upsales datatjänster hittar nya kunder, exempelvis genom att identifiera systerbolag till kunder du redan har. Baserat på vilka produkter dina kunder redan köpt analyserar systemet också vart det finns möjligheter till merförsäljning.