Staten kritiseras för inköp av mjukvara

Vilken mjukvara man använder blir allt viktigare än vilken hårdvara som inköps, men det gäller att välja rätt sorts mjukvara och betala ett korrekt pris för denna, annars är det att kasta pengarna i sjön. Av just den anledningen åker nu staten på en hel del kritik – man har nämligen köpt in mjukvara för hela 7 miljarder kronor.

Idag är i princip all hårdvara kopplat till en mjukvara som är den egentliga stjärnan i arbete, en förändring som gjort att själva hårdvaran idag faktiskt inte är lika viktig i ekvationen när man ska köpa in nya system. Oavsett om det handlar om moderna kassasystem eller till exempel datorer till företaget är det mjukvaran som står i centrum helt enkelt, och det enda som krävs av hårdvaran är att denna är kompatibel med den systemtjänst man väljer att använda sig av. Men det gäller att vara noga när man väljer mjukvara, speciellt om man är svenska staten. Staten kritiseras för sitt inköp på kostsamma 7 miljarder kronor av mjukvara och i tidningen ComputerSweden skriver man nu att inköpet är gjort som bäddat för bråk:

”– Det har varit lite konstigt hanterat och en i övrigt konstigt formulerad upphandling. Jag tror att det största problemet är att det inte har handlat om vad leverantören kan leverera, utan om de lyckats hitta en specifik programvara. Vi har i många fall haft flertalet lösningar som löser programvarubehovet men på grund av andra begränsningar som inte handlar om pris, kvalitet eller funktion har vi inte kunnat använda de lösningarna, säger en av leverantörerna.” läs mer här om kritiken i ComputerSwedens artikel.

Vad leverantören i citatet ovan ger kritik mot är de otydliga riktlinjer som Kammarkollegiet haft i sin bedömning om att neka vissa och godkänna andra leverantörer. Det hela saknar transparens trots att upphandlingarna rör miljardbelopp för totalt fem olika ramavtal för satsningen på Programvaror och tjänster. Hur det hela kommer sluta är ännu inte klart, i stället har besluten överprövats och ligger för avgörande i Förvaltningsrätten. Kammarkollegiet själva avfärdar dock kritiken och menar i stället att de inte efterfrågar en specifik programvara och att kraven man redan gett är tillräcklig då man anser att det är upp till leverantörerna som lägger anbud att visa vad de an erbjuda och sedan får de avgöra om det blir ett ja eller nej i sakfrågan.