Synergonomi och bildskärmsarbete

Att arbeta framför en bildskärm såsom en dator är vanligt i kontorsmiljöer, men det är även något som kan vara skadligt för ens hälsa rent ergonomisk – därför finns det en hel del saker att tänka på för att arbeta så bra och väl det bara går framför en dator.

4492582-glasogonSett till ergonomi i it-miljöer är det många som fokuserar på skrivbord, datorstol och belysning vilket givetvis är viktigt att göra. Men vad många dock glömmer bort är att även se över hur själva datorn och dess bildskärm påverkar ens hälsa och ergonomi. Det finns faktiskt en hel del risker med att arbeta framför en dator flera timmar i sträck och det är något som Arbetsmiljöverket skriver om på sin hemsida i informerade syfte. Vad man där tar upp är bland annat de huvudsakliga riskerna med dator- och bildskärmsarbete såsom stress, bristande välbefinnande och sänkta arbetsprestationer. Samt skriver man om hur arbete vid bildskärm också kan orsaka fysiska besvär som besvär i nacke, skuldror och armar. Vad man därför menar är de viktigaste faktorerna för att förebygga besvären är att se över hur utrustningen som används är utformad, placerad och hur den anställde använder den. Vad man kanske till exempel inte tänker på är hur både blänk och reflexer i bildskärmen kombinerat med dålig belysning vid arbetsplatsen är två saker som ökar risken för muskelspänningar och även synbesvär. Synbesvären är vanligast förekommande och kan ta sig uttryck i att man drabbas av ögontrötthet, sveda, gruskänsla, ljuskänslighet och huvudvärk – och en orsak bakom detta kan vara att man arbetar vid en dator med dålig bildkvalitet som gör bilder som är oskarpa och även avger svaga kontraster mellan ljusa och mörkar partier på bildskärmen.

Bra att veta om syn och bildskärmsarbete:

  • Arbetar du mer än en timme om dagen framför dator ska arbetsgivaren erbjuda dig att genomgå synundersökning
  • Om synundersökningen visar ögonproblem är arbetsgivaren skyldig att betala för särskilda arbetsglasögon
  • Arbetsgivaren är inte skylig att betala för glasögonen om de är vanliga glasögon för att du ska se bättre, även om det är denna synundersökning som påvisat ditt behov. Sådana kostnader får du själv stå för.
  • Du har heller inte rätt att själv välja vilken optiker du ska gå till utan ska gå till den som företaget har avtal med om inget annat sägs.
  • Du som vikarie har också rätt att få glasögon för arbete framför bildskärm från din arbetsgivare och det spelar ingen roll hur lång eller kort tid du är anställd, är anställningen kortare än väntetiden för ett par glasögon försvinner dock denna rättighet.