Växeltjänster och hårdvara på samma ställe

Går det att kombinera fast telefoni med ett molnbaserat kontaktnät? Ja, det går. Och i en tid när kopparnätet sjunger sin sista vers är det allt fler företag som ställer om sin telefoni och anlitar företag som kan erbjuda en smart lösning. Hur ser det ut på landsbygden, och kan molnbaserad telefoni vara den stora räddningen? Här tar vi farväl av det förgångna, och hälsar framtiden välkommen! 

Allt fler börjar erbjuda molnbaserad växeltjänster och liknande. Några som erbjuder molnbaserat växelsystem och smarta telefonilösningar är det växande företaget SolunoBC. Det råder inga tvivel om att företag idag efterfrågar lösningar som kan möta den allt mer mobila arbetsplatsen med rörliga scheman och kontor. Det går att anpassa både till det lilla företaget och det stora bolaget.

Företag idag efterfrågar:

  • Molnbaserade system
  • Rörlighet
  • Flexibilitet
  • Outsourcad service
  • Växeltjänster

Men vad är det som är så fantastiskt med dessa system? Vi går igenom vad det kan ha för effekter på sikt.

När kopparnätet släcks ner

Säkert har du läst i media om hur kopparnätet stängs ner och lämnar landsbygden utanför. Det är en vanlig uppfattning att vi idag går mot ett mer ”centraliserat” samhälle och tillväxtkultur som lämnar småstäder och glesbygd utanför. Vi kan läsa om det i både SR, NT och i mitti.se kan man läsa om hur kabelfel i marknätet skapar mycket stora svårigheter för folk även i Stockholm.

Det som är revolutionerande med molnet idag är just det motsatta. Du behöver inte låsa dig vid ditt kontor för att komma åt alla uppgifter; informationen finns ständigt att nå via ditt moln. Det gör att Poängen med molnet är att information inte går förlorad om någon blir sjuk, om en dator eller mobil blir stulen eller om ens teknik på något sett havererat eller gått förlorat. Molnet finns alltid kvar, och outsourcar man sin telefoni till ett företag så ser de till att kunna ge bra service och vårda ens växeltjänster. Det är med andra ord mycket kompatibelt med ett system där man har kontoret på olika platser och kan resa runt betydligt mer i tjänst. Det talar för att det faktiskt på sikt kan gynna landsbygden.